Komtekct home Page
 


Функции на бродиращите машини

©2001-2016 Комтекст ООД
Вход за информация
USB порт за четене и запис на модели. Системата автоматично разпознава и чете файлове с различни формати.
Пайетно устройство
Стандартната бродираща глава може да се оборудва с едно или две пайетни устройства за изработване на бродерии с различни размери пайети.
Памет
В паметта на машината могат да се заредят до 100 бродерии. Стандартният обем на паметта 2 000 000 бода.
Бродиране въру готови облекла и шапки
Бързо и висококачествено бродиране върху готови облекла и шапки с лесна за смяна система гергефи.
Операционен панел
Клавиатура с индивидуални бутони за най-често използуваните функции. Многофункционален цветен дисплей за контрол на състоянието на работния процес.
Многофункционални глави
Комбинация от стандартни бродиращи глави и специални многофункционални глави за изработка на модели, комбиниращи стандартна бродерия и бродерия Chenille или бродерия Cording.
Контрол на електрозахранването
Специална система следи работата на машината и при аварийно спиране на електрозахранването запазва всички параметри на бродерията.
Промяна разположението на бродерията
Бродериите могат да се завъртат на произволен ъгъл и да се огледаляват хоризонтално и/или вертикално.
Контрол на конеца
След скъсване или изразходване на горния или долния конец, бродирането спира автоматично.
Автоматично повторение
Бродерията може да се повтори автоматично фиксиран брой пъти хоризонтално или вертикално.
Регулиране на скоростта
Скороста на бродиране се регулира автоматично според дължината на изпълнявания бод. При необходимост максималната скорост може да се зададе ръчно.
Движение на гергефа без бод
Автоматично високоскоростно движение без бод може да бъде изпълнено от произволна точка, за да се провери разполагането на бродерията в полето на гергефа или за извършване на корекции.
Компютърно управление
Персонален компютър свързан с машината зарежда в машинната памет бродерии или монограми.
Директни преходи
Директни преходи напред и назад между произволни точки от бродерията и контролни точки (стоп, смяна на цвят, преход без бод).
Автоматична смяна на цвят
Автоматична смяна на цвят при изработка на многоцветна бродерия.
Връщане след преместване
Автоматично връщане на рамката в изходната позиция след преместване за поставяне на апликация или смяна на гергефи.
Автоматично рязане на конеца
Вградено програмируемо автоматично рязане на конеца. Възможност за ръчно рязане на конеца.
Компактни размери
Компактни размери, изискващи малка площ за инсталация и експлоатация.