Komtekct home Page
 


        Машини


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
 

    Начало1. Bling – Създава всякакви комбинации от кристали с различни размери и цветове. Индивидуално позициониране на всеки кристал с отчитане на неговата форма, размер и разстояние от останалите или автоматично разполагане по криви и запълване на форми. Чете и записва .YNG файлове за машини Yongnam GemMaster v2.9, и създава файлове за всички CAMS машини


2. Virtual Decoration – Създава реалистично изображение на бродерия за директен печат върху текстил с използване на специалнa TrueView симулация на конци, запълвания, сенки и отблясъци с висока резолюция.3. Alphabet Creator – Създаване специални потребителски азбуки и шрифтове. За източник може да се използва рисунка или TrueType шрифт, който може да се модифицира буква по буква или с общо модифициране на цялата азбука. За всяка буква могат да се създават различни варианти и да се записват във Wilcom . ESA азбуки.4. Sequins – Създаване на ефектни бродерии комбинирани с пайети за изработване на машини с единични или двойни пайетни устройства. Комбинира контури, запълвания и единични пайети, по тип, размер, цвят и отвор. Контролира закрепващите бодове, разделя запълванията и създава автоматични граници. Възможно е векторно изображение да се конвертира директно в бродерия с пайети.

©2001-2016 Кoмтекст ООД.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите без предупреждение.