Komtekct home Page
 


        Машини

   Бродиращи
      машини
      КОМТЕКСТ
   Бродиращи
      машини
      BARUDAN


     Услуги

   Поддръжка
   Софтуер за
      
дизайн

   Дизайн на
      бродерии
   Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
   Машинно
      бродиране


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
 

    Начало

Софтуера за компютърно моделиране на декоративни бродерии Wilcom Embroidery Studio е най-успешния и практично усъвършенстван компютърен продукт за професионално мултидекориране на облекла в света. Интегрирайки най-популярния пакет за векторно чертане CorelDRAW ®, Wilcom Embroidery Studio е ненадмината дизайнерска система за моделиране и производство, превърната от професионалните бродировачи и декоратори на облекла по целия свят в индустриален стандарт за възможности, простота и практичност в работата и качество на декорацията.

Защо за изберете Wilcom Embroidery Studio e3?

1. Специално за  българският пазарНад 50% намаление от официалната цена на продукта

2. За ваше улеснениесофтуерна версия на руски език

3. Най-новата версия на софтуера - с над 200 нови функции и подобрения.

4. Много повече проектни инструменти

5. Две в едно -  Wilcom е3 и CorelDRAW® X6

6. Нови стилове и шрифтове

Варианти на продукта

1. Embrodiery Studio e3,  състоящ се от Embroidery Studio Lettering,
Embroidery Studio Editing, Embroidery Studio Designing, включва Руски
език, цена 1 950 лева без ДДС; 

2. Embroidery Studio e3 +  All Elements -  включва 17
допълнителни елемента добавящи повече производителност,
допълнителни креативни ефекти, специализирани
декоративни процеси и ченилно декориране, включва
Руски език, цена 3 600 лева без ДДС;

Всички варианти включват безплатен инсталационен пакет  

Какво включва пакет Creativity?

Какво включва пакет Productivity?

Какво включва пакет Decoration?


©2001-2016 Кoмтекст ООД.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите без предупреждение.