Komtekct home Page
 


        Машини

   Бродиращи
      машини
      КОМТЕКСТ
   Бродиращи
      машини
      BARUDAN


      Услуги

   Поддръжка
   Софтуер за
      
дизайн

   Дизайн на
      бродерии
   Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
  •  Машинно
       бродиране


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
 

    Начало
Услуги
Машинно бродиране

За клиенти не разполагащи с бродиращи машини, но имащи приложение на декорация с бродерии в изделията си, предлагаме услуга машинно бродиране.
тел: 0889 439 833, e-mail: team@komtekct.comДизайн на бродерии

Изпратете запитване и вашите графични файлове за дизайн на бродерии тук: wilcom@komtekct.com


©2001-2016 Кoмтекст ООД.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите без предупреждение.