Komtekct home Page
 


        Машини

   Бродиращи
      машини
      КОМТЕКСТ
   Бродиращи
      машини
      BARUDAN


        Услуги

   Поддръжка
    Софтуер за
      
дизайн

   Дизайн на
      бродерии
   Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
   Машинно
      бродиране


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
  

    Начало
Сервиз и поддръжка

КОМТЕКСТ ООД предлага програма за всестранно сервизно обслужване на клиентите, обучение и поддръжка.

За контакт и допълнителна информация:

тел: 0888 752 123;факс: 066 / 800 895
Лице за контакт: Мирослав Пенев

©2001-2016 Кoмтекст ООД.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите без предупреждение.