Komtekct home Page
 


        Машини

   Бродиращи
      машини
      КОМТЕКСТ
   Бродиращи
      машини
      BARUDAN


      Услуги

   Поддръжка
   Софтуер за
      
дизайн

   Дизайн на
      бродерии
   Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
   Машинно
      бродиране


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
 

    Начало
Машинно бродиране

За клиенти не разполагащи с бродиращи машини, но имащи приложение на декорация с бродерии в изделията си, предлагаме услуга машинно бродиране.
тел: 0889 439 833, e-mail: team@komtekct.com


©2001-2016 Кoмтекст ООД.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите без предупреждение.