Komtekct home Page
 


         Начало

  Бродиращи
      машини
      КОМТЕКСТ


   BEXT-S901CAII
  BEXT-S1501CBII
   BEXT-S1501CII
   BEKY-CII
   BEKY-II
   BEKS-C
   BEKY-FII
   BEKS-Y & S

      Услуги

   Поддръжка
   Софтуер за
     
дизайн

   Дизайн на
      бродерии
  Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
   Машинно
      бродиране


        Информация

   Контакти
   За нас
   Събития
  

    Начало
BEXT-S901CAII
BEXT-S1501CBII
BEXT-S1501CII
BEKY-CII SERIES
BEKY-II SERIES
BEKY-FII SERIES
BEKS-C SERIES
BEKS-Y & BEKS-S SERIES
Поддръжка

Софтуер за дизайн

Дизайн на бродерии

Материали за бродерия

Материали за бродерия
За фирмата

Функции на бродиращите машини

Вход за информация
USB порт за четене и запис на модели. Системата автоматично разпознава и чете файлове с различни формати.
Пайетно устройство
Стандартната бродираща глава може да се оборудва с едно или две пайетни устройства за изработване на бродерии с различни размери пайети.
Памет
В паметта на машината могат да се заредят до 100 бродерии. Стандартният обем на паметта е до 2 000 000 бода.
Бродиране въру готови облекла и шапки
Бързо и висококачествено бродиране върху готови облекла и шапки с лесна за смяна система гергефи.
Операционен панел
Клавиатура с индивидуални бутони за най-често използуваните функции. Многофункционален цветен дисплей за контрол на състоянието на работния процес.
Многофункционални глави
Комбинация от стандартни бродиращи глави и специални многофункционални глави за изработка на модели, комбиниращи стандартна бродерия и бродерия Chenille или бродерия Cording.
Контрол на електрозахранването
Специална система следи работата на машината и при аварийно спиране на електрозахранването запазва всички параметри на бродерията.
Промяна разположението на бродерията
Бродериите могат да се завъртат на произволен ъгъл и да се огледаляват хоризонтално и/или вертикално.
Контрол на конеца
След скъсване или изразходване на горния или долния конец, бродирането спира автоматично.
Автоматично повторение
Бродерията може да се повтори автоматично фиксиран брой пъти хоризонтално или вертикално.
Регулиране на скоростта
Скороста на бродиране се регулира автоматично според дължината на изпълнявания бод. При необходимост максималната скорост може да се зададе ръчно.
Движение на гергефа без бод
Автоматично високоскоростно движение без бод може да бъде изпълнено от произволна точка, за да се провери разполагането на бродерията в полето на гергефа или за извършване на корекции.
Компютърно управление
Персонален компютър свързан с машината зарежда в машинната памет бродерии или монограми.
Директни преходи
Директни преходи напред и назад между произволни точки от бродерията и контролни точки (стоп, смяна на цвят, преход без бод).
Автоматична смяна на цвят
Автоматична смяна на цвят при изработка на многоцветна бродерия.
Връщане след преместване
Автоматично връщане на рамката в изходната позиция след преместване за поставяне на апликация или смяна на гергефи.
Автоматично рязане на конеца
Вградено програмируемо автоматично рязане на конеца. Възможност за ръчно рязане на конеца.
Компактни размери
Компактни размери, изискващи малка площ за инсталация и експлоатация.

©2001-2018 Кoмтекст ООД
 • Комтекст ООД запазва правото си да променя съдържанието на страницата без предизвестие