Komtekct home Page  


        Машини

  Бродиращи
      машини
      КОМТЕКСТ


   BEXT-S901CAII
  BEXT-S1501CBII
   BEXT-S1501CII
  • BEKY-CII
   BEKY-II
   BEKS-C
   BEKY-FII
   BEKS-Y & S

      Услуги

   Поддръжка
   Дизайн на
      бродерии
   Софтуер за
      
дизайн

 
  Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
   Машинно
      бродиране


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
  

    Начало
BEKY-CII SERIES - Многоглави бродиращи машини за стандартна бродерия и бродиране върху облекла и шапки
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Серия BEKY-CII. Многоглави многоиглени бродиращи машини за изработване на стандартна бродерия и за бродерия върху готови облекла и шапки. Автоматично рязане на конеца и автоматична смяна на цвят. Висока работна скорост, голямо работно поле, контрол на конеца и модерно компютърно управление с цветен дисплей. Лесна за смяна система гергефи. Подходящи за индустриално производство на бродерия. Бродиращата глава може да се оборудва с едно или две пайетни устройства за изработване на бродерии с различни размери пайети.
Спецификации
Опции
Брой глави 2-8 Разстояние между главите, mm 380, 520

Пайетно устройство

Брой игли 15 Дълбочина на раб.поле, mm 450
Тип на устройството
Ляво и/или дясно
Дължина на бода,mm 0,1 - 12,7 Работно поле с шапка, mm 79 x 360
Скорост, spm
700
Скорост, spm 200 - 1100, (200 - 1000 за шапки) Захранване, V 110/220, Монофазно
Размер на пайетите, mm
3, 5, 7

©2001-2018 Кoмтекст ООД
Работните полета се отнасят за максималното преместване на пантографа. Реалният размер на полето на бродиране може да бъде ограничено от използуваните гергефи.
Посочени са границите на работната скорост. Реалната скорост се определя от вида на изработваната бродерия, т.е. от дължината на бода, от вида на бродирания материал и др.
  Приемат се поръчки за изработване на машини с нестандартни полета и спецификации.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите поради инженерни подобрения.