Komtekct home Page  


        Машини

  Бродиращи
      машини
      КОМТЕКСТ


   BEXT-S901CAII
  BEXT-S1501CBII
   BEXT-S1501CII
   BEKY-CII
   BEKY II
   BEKS-C
  • BEKY-FII
   BEKS-Y & S

      Услуги

   Поддръжка
   Дизайн на
      бродерии
   Софтуер за
      
дизайн

 
  Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
   Машинно
      бродиране


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
  

    Начало
BEKY-FII SERIES - Автоматични бродиращи машини за стандартна бродерия
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Серия BEKY-FII. Многоглави, многоиглени бродиращи машини с автоматично рязане на конеца и автоматична смяна на цвят. Висока скорост, голямо работно поле, сензор за скъсан конец и модерно компютърно управление с цветен дисплей. За производство на бродерии с разнообразни размери и сложност. Бродиращата глава може да се оборудва с едно или две пайетни устройства за изработване на бродерии с различни размери пайети.
Спецификации
Брой глави 12 Разстояние между главите, mm 350
Брой игли 9 Дълбочина на раб.поле, mm 600
Дължина на бода,mm 0,1 - 12,7 Захранване, V 110/220, Монофазно
Скорост, spm 200, 1000 Консумирана мощност, kW 1.2

©2001-2018 Кoмтекст ООД
Работните полета се отнасят за максималното преместване на пантографа. Реалният размер на полето на бродиране може да бъде ограничено от използуваните гергефи.
Посочени са границите на работната скорост. Реалната скорост се определя от вида на изработваната бродерия, т.е. от дължината на бода, от вида на бродирания материал и др.
  Приемат се поръчки за изработване на машини с нестандартни полета и спецификации.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите поради инженерни подобрения.