Komtekct home Page  


        Машини

  Бродиращи
      машини
      КОМТЕКСТ


   BEXT-S901CAII
  BEXT-S1501CBII
   BEXT-S1501CII
   BEKY-CII
  • BEKY-II
   BEKS-C
   BEKY-FII
   BEKS-Y & S

      Услуги

   Поддръжка
   Дизайн на
      бродерии
   Софтуер за
      
дизайн

 
  Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
   Машинно
      бродиране


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
  

    Начало
BEKY-II SERIES - Многоглави бродиращи машини за стандартна бродерия и бродиране върху облекла и шапки
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Серия BEKY-II SERIES. Многоглави многоиглени бродиращи машини за изработване на стандартна бродерия и за бродерия върху готови облекла и шапки. Автоматично рязане на конеца и автоматична смяна на цвят. Висока работна скорост, голямо работно поле, контрол на конеца и модерно компютърно управление с цветен дисплей. Лесна за смяна система гергефи. Подходящи за индустриално производство на бродерия. Бродиращата глава може да се оборудва с едно или две пайетни устройства за изработване на бродерии с различни размери пайети.
Спецификации
Брой глави 4 - 8 Разстояние между главите, mm 300, 350, 400
Брой игли 9, 15 Дълбочина на раб.поле, mm 450, 600, 800
Дължина на бода,mm 0,1 - 12,7 Работно поле с рамка, mm 450/800 x 1200/2800
Скорост, spm 200 - 1000 Захранване, V 110/220, Монофазно

©2001-2018 Кoмтекст ООД
Работните полета се отнасят за максималното преместване на пантографа. Реалният размер на полето на бродиране може да бъде ограничено от използуваните гергефи.
Посочени са границите на работната скорост. Реалната скорост се определя от вида на изработваната бродерия, т.е. от дължината на бода, от вида на бродирания материал и др.
  Приемат се поръчки за изработване на машини с нестандартни полета и спецификации.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите поради инженерни подобрения.