Komtekct home Page  


        Машини

  Бродиращи
      машини
      КОМТЕКСТ


   BEXT-S901CAII
  BEXT-S1501CBII
   BEXT-S1501CII
   BEKY-CII
   BEKY-II
   BEKS-C
   BEKY-FII
   BEKS-Y&S

      Услуги

   Поддръжка
   Дизайн на
      бродерии
   Софтуер за
      
дизайн

 
  Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
   Машинно
      бродиране


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
  

    Начало
BEXT-S901CAII - Едноглави автоматични бродиращи машини за стандартна бродерия
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Серия BEXT-S901CAII. Едноглави машини с лесно мазане, лесни за настройка и поддръжка. Модел с 9 игли и работно поле 250 х 400 мм. Подобрената конструкция намалява шума при работа. Машините са снабдени с набор гергефи за стандартна бродерия и бродерия върху готови облекла и с комплект механизми за бродерия върху шапки. Автоматична смяна на игла (цвят) и автоматично разпознаване за скъсан конец.

Спецификации
Брой глави 1 Работно поле, mm 250 х 400
Брой игли 9 Работно поле за шапки, mm 72 х 360
Дължина на бода, mm 0,1 - 12,7 Захранване, V 110/220, Монофазно
Скорост, spm 200-1200,  (200-1000 за шапки) Консумирана мощност, kW 0.225

©2001-2016 Кoмтекст ООД
Работните полета се отнасят за максималното преместване на пантографа. Реалният размер на полето на бродиране може да бъде ограничено от използуваните гергефи.
Посочени са границите на работната скорост. Реалната скорост се определя от вида на изработваната бродерия, т.е. от дължината на бода, от вида на бродирания материал и др.
  Приемат се поръчки за изработване на машини с нестандартни полета и спецификации.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите поради инженерни подобрения.