Komtekct home Page
 


        Машини


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
 

    Начало


1. Offsets Advanced – Автоматично прецизно създаване на един или повече контури около всяко изображение, с използване на 10 различни стила за създаване на всеки контур.


2. Auto Shaping – Автоматично използване на различни геометрични форми при работа с няколко обекта и създаване на сложни бродерии3. Team Names Advanced – Бързо и ефективно персо-
нализиране с имена на корпоративни емблеми, та-
белки и етикети. Файла с емблемата се комбинира с файл с имената, като се създава матрица, елимини-
райки излишната смяна на цветове и ръчното позициониране.4. Auto Digitize Bitmaps – Автоматично конвертиране на растерни (bitmaps) изображения в бродерии. Може да се извърши директно в прозореца на CorelDRAW и да се съкрати векторизацията или да се конвертира във векторно изображение с AutoTrace и автоматично да се създаде бродерия с Point&Stitch.5. Vector Drawing – Комплект инструменти за чертане на линии, многоъгълници, окръжности и елипси за прилагане на бодове, запълвания или различни ефекти. Извършва групирания, завъртания, промени на размерите и много други векторни модификации.6. Auto Arrangements – Създава огледални изобра-
жения на всеки обект и ги разполага навсякъде където е необходимо. Инструмента “Reflection” съз-
дава автоматично ефекти „Венец“ и „Калейдоскоп“, а инструмента “Mirror-Merge” е много подходящ за създаване на матрици с повтарящи се бродерии чрез задаване на брой редове и колони.

©2001-2016 Кoмтекст ООД.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите без предупреждение.