Komtekct home Page
 

Welcome to the world of embroidery!

Contact us: tel.: +359 (0) 889 439 833 ; E-mail: team@komtekct.com

Посетете отворените дни на Wilcom

15.05 - 17.05.2018 в КОМТЕКСТ

и се запознайте отблизо с новото

Embroidery Studio E4

 

Кликнете логото и вижте презентацията на

Embroidery Studio
©2001-2018 Komtekct Ltd
• Best visible: Mozilla Firefox, 1280x1024, true color