Komtekct home Page
 


        Машини

  Бродиращи
      машини
      BARUDAN


   Proto Dabby    Proto Tufty    Arena Basy
   Arena Capy-C
   Arena Capy-D
   Arena Ably
   Proto Quilty
   Rayzor Lasty
   Доп. Оборудване

      Услуги

   Поддръжка
   Дизайн на
      бродерии
   Софтуер за
      
дизайн

   Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
   Машинно
      бродиране


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
  

    Начало
Arena Capy-D - Многоглави бродиращи машини за стандартна бродерия и бродиране върху облекла и шапки
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Серия Arena Capy-D. Многоглави многоиглени бродиращи машини за изработване на стандартна бродерия и за бродерия върху готови облекла и шапки. Автоматично рязане на конеца и автоматична смяна на цвят. Висока работна скорост, голямо работно поле, контрол на конеца и модерно компютърно управление с 10" цветен дисплей. Лесна за смяна система гергефи. Подходящи за индустриално производство на бродерия. Бродиращата глава може да се оборудва с едно или две пайетни устройства за изработване на бродерии с различни размери пайети. Може да се монтира и устройство за пришиване на шнур.
Спецификации
Опции
Брой глави 1-8 Разстояние между главите, mm 400, 450, 500

Пайетно устройство

Устройство за пришиване на шнур
Брой игли 6,9,12,15 Дълбочина на раб.поле, mm 450
Тип на устройството
Ляво и/или дясно
Тип на устройството
С регулируема височина, ляво
Дължина на бода,mm 0,1 - 12,7 Работно поле с шапка, mm 75 x 280
Скорост, spm
700
Тип на шнура
Плетен или усукан
Скорост, spm 850,1000 Захранване, V 110/220, Монофазно
Размер на пайетите, mm
3, 5, 7
Дебелина на шнура, mm
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5

©2001-2016 Кoмтекст ООД
Работните полета се отнасят за максималното преместване на пантографа. Реалният размер на полето на бродиране може да бъде ограничено от използуваните гергефи.
Посочени са границите на работната скорост. Реалната скорост се определя от вида на изработваната бродерия, т.е. от дължината на бода, от вида на бродирания материал и др.
 Приемат се поръчки за изработване на машини с нестандартни полета и спецификации.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите поради инженерни подобрения.