Komtekct home Page
 


        Машини

  Бродиращи
      машини
      BARUDAN


   Proto Dabby    Proto Tufty
   Arena Basy
   Arena Capy-C
   Arena Capy-D
   Arena Ably
   Proto Quilty
   Rayzor Lasty
   Доп. Оборудване

      Услуги

   Поддръжка
   Дизайн на
      бродерии
   Софтуер за
      
дизайн

   Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
   Машинно
      бродиране


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
  

    Начало
Arena Basy - Автоматични бродиращи машини за стандартна бродерия
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Серия Arena Basy. Многоглави, многоиглени бродиращи машини с автоматично рязане на конеца и автоматична смяна на цвят. Висока скорост, голямо работно поле, сензор за скъсан конец и модерно компютърно управление с 10" цветен дисплей. За производство на бродерии с разнообразни размери и сложност. Бродиращата глава може да се оборудва с едно или две пайетни устройства за изработване на бродерии с различни размери пайети. Може да се монтира и устройство за пришиване на шнур.
Спецификации
Опции
Брой глави 1-24 Разстояние между главите, mm 300, 400, 450, 500, 550

Пайетно устройство

Устройство за пришиване на шнур
Брой игли 6,9,12,15 Дълбочина на раб.поле, mm 550, 680, 750, 850, 1000, 1200
Тип на устройството
Ляво и/или дясно
Тип на устройството
С регулируема височина, ляво
Дължина на бода,mm 0,1 - 12,7 Захранване, V 110/220, Монофазно
Скорост, spm
700
Тип на шнура
Плетен или усукан
Скорост, spm 850,1000 Консумирана мощност, kW 0.3 - 1.5
Размер на пайетите, mm
3, 5, 7
Дебелина на шнура, mm
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5

©2001-2016 Кoмтекст ООД.
Работните полета се отнасят за максималното преместване на пантографа. Реалният размер на полето на бродиране може да бъде ограничено от използуваните гергефи.
Посочени са границите на работната скорост. Реалната скорост се определя от вида на изработваната бродерия, т.е. от дължината на бода, от вида на бродирания материал и др.
 Приемат се поръчки за изработване на машини с нестандартни полета и спецификации.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите поради инженерни подобрения.