Komtekct home Page
 


        Машини

  Бродиращи
      машини
      BARUDAN


   Proto Dabby    Proto Tufty    Arena Basy
   Arena Capy-C
   Arena Capy-D
   Arena Ably
   Proto Quilty
   Rayzor Lasty
   Доп. Оборудване

      Услуги

   Поддръжка
   Дизайн на
      бродерии
   Софтуер за
      
дизайн

   Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
   Машинно
      бродиране


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
  

    Начало
Arena Capy-C - Едноглави бродиращи машини за бродиране върху облекла и шапки
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Серия Arena Capy-C. Едноглави многоиглени автоматични бродиращи машини за бродиране върху готови облекла и шапки. Автоматично рязане на конеца и автоматична смяна на цвят. Компактни размери, отделно компютърно управление и възможност за директна връзка с компютър. Бързо и висококачествено бродиране върху готови облекла и шапки. Лесна за смяна система гергефи. За изработка на мостри, монограми и фирмени знаци върху шапки, готови облекла и за стандартна бродерия. Бродиращата глава може да се оборудва с едно или две пайетни устройства за изработване на бродерии с различни размери пайети. Може да се монтира и устройство за пришиване на шнур.
Спецификации
Опции
Брой глави 1 Работно поле, mm 450 x 350

Пайетно устройство

Устройство за пришиване на шнур
Брой игли 9,12,15 Работно поле с шапка, mm 75 x 190 / 350
Тип
Електрическо
Тип на устройството
С регулируема височина, ляво
Дължина на бода,mm 0,1 - 12,7 Размери, mm 762x782x871
Скорост, spm
700
Тип на шнура
Плетен или усукан
Скорост, spm 1000 Тегло, kg 80
Размер на пайетите, mm
3, 5, 7
Деблина на шнура, mm
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5

©2001-2016 Кoмтекст ООД
Работните полета се отнасят за максималното преместване на пантографа. Реалният размер на полето на бродиране може да бъде ограничено от използуваните гергефи.
Посочени са границите на работната скорост. Реалната скорост се определя от вида на изработваната бродерия, т.е. от дължината на бода, от вида на бродирания материал и др.
Приемат се поръчки за изработване на машини с нестандартни полета и спецификации.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите поради инженерни подобрения.