Komtekct home Page
 


        Машини

  Бродиращи
      машини
      BARUDAN


   Proto Dabby    Proto Tufty    Arena Basy
   Arena Capy-C
   Arena Capy-D
   Arena Ably
   Proto Quilty
   Rayzor Lasty
   Доп. Оборудване

      Услуги

   Поддръжка
   Дизайн на
      бродерии
   Софтуер за
      
дизайн

   Материали за
      бродерия
      GUNOLD
   Материали за
      бродерия
      КОМТЕКСТ
   Машинно
      бродиране


        Информация

    Контакти
    За нас
    Събития
  

    Начало


Proto Quilty - Автоматични машина за прошиване на ватирани материи
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Functions list
Proto Quilty. Машина за прошиване на ватирани материи. Брой глави 1, брой игли 1, максимално работно поле 2400 х 2600mm. Вградено компютърно управление. Опростен и лесен за работа пулт за управление. Повече от 200 модела записани в паметта на машината.
Спецификации
Брой Глави 1 Максимално работно поле, mm 2400 x 2600
Брой игли 1 Максимално тегло на материала, gr/m2 1200
Максимална дължина на бода,mm 12,7 Захранване, V 220, Монофазно
Максимална скорост, spm 2000 Консумирана мощност, kW 1.5

©2001-2016 Кoмтекст ООД
Работните полета се отнасят за максималното преместване на пантографа. Реалният размер на полето на бродиране може да бъде ограничен от използуваните рамки.
Посочени са границите на работната скорост. Реалната скорост се определя от вида на изработваната бродерия, т.е. от дължината на бода, от вида на бродирания материал и др.
Приемат се поръчки за изработване на машини с нестандартни полета и спецификации.
Производителят си запазва правото да изменя спецификациите поради инженерни подобрения.